Beiratkozás

Óvodánkban három éves kortól vesszük fel a gyerekeket, illetve azok a gyerekek is felvételt nyerhetnek, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül töltik be, és az aktuális év december 31.-ig megkezdik az óvodába járást.

 

 

A 2020/2021. évi beiratkozás

A 2021/2022-es évi beiratkozás részleteit 2021 tavaszán tesszük közzé. A továbbiakban az előző év gyakorlata található.

 

Értesítjük a szülőket és hozzátartozókat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendkívüli eljárási rendet határozott meg a 2020/2021-es nevelési évre való beiratkozás kapcsán.

Kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodaként április 17-éig fogadjuk a szülők szándéknyilatkozatát, melyben kérvényezheti a szülő gyermeke felvételét a 2020. szeptember 1-jén induló nevelési évre.

 • A letölthető szándéknyilatkozatot az oldal alján tudják letölteni a “Letölthető dokumentumok” résznél.
 • A nyilatkozat kitöltésekor szíveskedjenek pontos adatokkal szolgálni, és ügyeljenek arra, hogy a kötelező felvételt biztosító körzetes óvodát pontosan jelöljék meg!
 • A kitöltött szándéknyilatkozatot elektronikus úton legyenek szívesek beküldeni a kolyokszigetovoda@gmail.com címre. A “Tárgy” mező: Beiratkozás 2020/2021
 • A beérkezett nyilatkozatok alapján az óvoda felveszi a kapcsolatot a szülőkkel és a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beosztást készít a személyes beiratkozáshoz, melyről haladéktalanul értesítjük a szülőket e-mailben. A beosztás alapján a szülő magával kell hogy hozza a lent említett dokumentumokat is.

Azok a gyermekek, akik nem nyernek felvételt kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodába, őket a körzetes óvoda automatikus felveszi, melyről értesíti a szülőket.

Azon gyermekek, akik felvételt nyernek óvodánkba, őket az óvodavezető bejelenti a rendszerbe, a felvételről pedig értesíti a szülőket, illetve a kötelező felvételt biztosító óvodát. Ezért is fontos, hogy pontosan jelöljék meg a körzetes óvoda vezetőjét a felvételről.

A 2020-as évi beiratkozás hivatalos időpontja a 2020/2021-es nevelési évre: 2020.04.02.-2020.04.17.
Döntéshozatal végső időpontja: 2020.04.20.

Indított csoportok száma: 3 (három).

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • gyermek egészségügyi kiskönyve,
 • lakcímkártyája,
 • TAJ kártyája,
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • étel, vagy gyógyszer allergiáról igazolás (Felmerülő ételallergia esetén szakorvosi igazolás szükséges),
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot,
 • hátrányos helyzetről szóló határozatot.

Térítési díjak

FONTOS VÁLTOZÁS A DÍJFIZETÉSBEN!
A  gondozási és étkezési díjakat  2020.09.01.-től a Kölyöksziget Óvoda Raiffeisen Banknál vezetett  12001008-01329974-00100000 bankszámlájára kell fizetni.

2020. SZEPTEMBER 1-TŐL ÉRVÉNYES:
Étkezés: 390 Ft/nap

Lehetőség van az ingyenes étkezési kedvezmény igénybevételére a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 6. sz. melléklete alapján, az alábbi jogcímeket figyelembe véve:
A, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
B, Tartósan beteg vagy fogyatékos
C, Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
D, Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
E, Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
F, Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Az étkezési és gondozási díjakat a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjak rendszere jelenleg önköltség alapú.
A szülők az igényüket a kitöltött nyilatkozat benyújtásával tehetik meg.

GONDOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE:

Gondozási, nevelési díj: egy nevelési évre összesen 288 000 .- ft. Ez havi 24.000 Ft/hó/fő
Testvérkedvezmény: a második beíratott gyermek után a nevelési díj 50%-át kell fizetni.
Bonafarm cégcsoport kedvezmény: a nevelési díj 50%-át kell fizetni.
Bonafarm cégcsoport + testvérkedvezmény: a második beíratott gyermek után 25%-os díjat kell fizetni havonta.

 

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT KÉRJÜK OLVASSA EL A LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOKNÁL TALÁLHATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATOT!

 

Letölthető dokumentumok