Az óvoda bemutatása

Óvodánk három csoportos óvodaként működik. Minden csoportban két óvodapedagógus és egy dajka néni foglalkozik a gyermekekkel. Tágas csoportszobákban a játékok, a berendezés, a díszek teszik barátságossá a helyet, ahová örömmel lépnek be a gyermekek. Óvodánkban nagyon szeretetteljes és családias a hangulat. A gyerekek ennek is köszönhetően gyorsan beszoknak. Óvodánk nagy tornateremmel rendelkezik, ahol a gyermekek mozgásigényüket ki tudják elégíteni. Az udvarunk jól felszerelt, tágas, nagy fái alatt nyáron jólesik a hűsölés. A nagyok udvarrészén lévő nagyméretű medencénk minden nyáron a vidám pancsolás, fürdőzés színtere. A nagy csoportosok udvarán drótkötélpálya teszi még vidámabbá a gyermekek kinti életét.

ÓVODÁNK CÉLJA:
Biztonságos, otthonos, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkört biztosítsunk, melyben nevelhetjük az óvodáskorú gyerekeket. Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt feladatként szerepel az egészséges életmódra nevelés és a gyermekek mozgásigényének kielégítése, melyet számos sporttevékenység és egyéb mozgásos tevékenység biztosításával valósítunk meg. Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége garancia céljaink megvalósítására. Jellemzőjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minőségfejlesztéssel való elkötelezettség.

HELYI MINŐSÉGPOLITIKÁNK ÁLTALÁNOS ELEMEI:

 • gyerekközpontúság
 • érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör
 • családokkal való nyitott és szoros együttműködés
 • differenciált fejlesztés
 • a játék kiemelt szerepe
 • az egyéni bánásmód
 • a gyerekek testi-lelki, szociális szükségleteinek figyelembevétele
 • teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, tanulás
 • pedagógusok és gyermekek önállósága

GYEREKKÉPÜNK:
Olyan gyermek, aki kiegyensúlyozott, tele van élményekkel, kötődik a természethez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Tud szeretni, felfedezni, csodálkozni. Lelkileg szabad, szellemileg kreatív, szociálisan érzékeny, empatikus, kiegyensúlyozott és boldog.

ANGOL NYELVHEZ SZOKTATÁS:
Óvodai idegen nyelvi foglalkozásainkban a „mindennapi tevékenységbe ágyazott” nyelvhez szoktatás elve érvényesül. Ennek lényege, hogy a gyermekek életszerű helyzetekben, az óvodai életbe integrált módon ismerkednek meg az idegen nyelvvel.
A foglalkozások felépítése és tematikája, a foglalkozások anyaga a játékosságra és a vizualitásra építve teszi lehetővé, hogy a gyerekek megszeressék és örömmel használják az angol nyelvet. Módszereinket a kisgyermekkorra jellemző kíváncsiság, tudásszomj, kommunikációs igény, utánzási készség és képesség, az óvodai beszéd centrikus, cselekedtető, szemléltető, érzékelő idegen nyelvi nevelésre alapozzuk. Törekszünk arra, hogy a gyermekek a megismert nyelvi elemeket egyre nagyobb mértékben, spontán módon és rugalmasan tudják alkalmazni.

SPORTFOGLALKOZÁSOK:
Alapellátásunkban szerepel a jégkorcsolya oktatás. A középső- és nagycsoportos gyermekek képzését sportoktatói szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusaink végzik. 2010-től a Mozgáskotta mozgásfejlesztő program bevezetésével bővítettük alapellátásunk körét.
Az alapellátáson túli sport szolgáltatásaink:

 • úszás
 • tánc
 • okosító torna

Egyéb, szabadon igénybe vehető szolgáltatások:

 • hittan
 • zeneovi

LOGOPÉDIA:
Óvodánkban a gyermekek szűrését és ellátását szakképzett logopédus végzi középső csoporttól fogva heti két alkalommal.

GYÓGYPEDAGÓGIA:
Szakképzett gyógypedagógusunk heti egy alkalommal segíti a nevelési tanácsadó által javasolt gyermekek fejlődését óvodapedagógusaink munkájával összhangban.

Munkatársaink

 

BÍRÓ FLÓRA
Szakképzett óvodai dajka

KOVÁCS ZSIGMONDNÉ
Szakvizsgázott óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes, gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő

MUHARI MÁRIA CECÍLIA
Szakképzett óvodai dajka

PIVÁRCSIK LÁSZLÓ
Szakvizsgázott óvodapedagógus, óvodavezető

PÖRDI ILDIKÓ
Szakvizsgázott óvodapedagógus, sportoktató (műkorcsolya), szakképzett kisgyermekgondozó, -nevelő

KOVÁCS VIKTÓRIA
Óvodapedagógus

PATIK EDIT
Védőnő (nem szerepel a képen)

SZÁSZ ERZSÉBET
Óvodapedagógus

DR. BORDÁSNÉ TÖRÖS ANIKÓ
Logopédus (nem szerepel a képen)

ÁRVA ERIKA
Szakképzett óvodai dajka

CZAPÁRY ÉVA
Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus (nem szerepel a képen)

MÉSZÁROS MELINDA ERIKA
Óvodapedagógus

SZEKERESNÉ VÁRADI ZSUZSANNA
Konyhai dolgozó (nem szerepel a képen)

NÁNÁSI KATALIN
Pedagógiai asszisztens, óvodapedagógus

BARCZÁNYNÉ SIMON MELINDA
Óvodai adminisztrátor

HORVÁTH-BALLA TÜNDE
Óvodapedagógus

ElérhetőségekKölyöksziget Óvoda

  6725 Szeged, Szabadkai út 18.
  +36 62 421 477,
  kolyokszigetovoda@gmail.com