Intézményünkben négy csoport működik, egy bölcsődei, 2019. március 1-től egy mini bölcsődei és három óvodai. A bölcsődések és az óvodások gyakran látogatják egymást és részt vesznek egymás programjain. A sok közös program segíti a bölcsis gyerekeket abban, hogy zökkenőmentesen beilleszkedjenek az óvodába. A leendő óvodásokat a kisgyermeknevelők szoktatják be, ami mindig nagyon sikeres, mert a gyerekek nagyon gyorsan otthon érzik magukat óvodai csoportjukban.

Az óvodába átlépve biztonságos, szeretetteljes környezet fogadja a gyerekeket. Rendezvényeinket közösen szervezzük és tesszük élményszerűvé a gyermekek és felnőttek számára. Nevelésünk alapja a gyermekközpontúság. Az egyéni sajátosságokat és az eltérő nevelési igényű gyerekeket szakemberek segítségével, sokoldalúan és harmonikusan fejlesztjük, biztosítva mindenki számára az esélyegyenlőséget.