Napirend

A napirend nagyon fontos a gyermek egészséges fejlődése érdekében. A napirend következetes betartása biztonságérzetet nyújt a gyermek számára, ami elengedhetetlen a bölcsődei mindennapokhoz. Figyelembe vesszük a kisgyermek egyéni igényeit, szükségleteit, fejlettségi szintjét. Fontos a folyamatosság, a rugalmasság, miközben biztosított a nyugalom, a biztonság, a kiszámíthatóság, valamint a kreativitás és az önállósodási lehetőség. A bölcsődénkben az évszakok változásával a napirendünk is változik.

Az intézmény nyitva tartásán kívül fontos tényezők:

  • az évszak
  • az időjárás
  • a gyermekek kora és a
  • csoportlétszám

A napirendünk készítésekor figyelembe vesszük a személyi és tárgyi feltételeket. A jó szervezés, a kisegítő személyzet és a kisgyermeknevelők összehangolt munkája eredményezi átgondolt napirendünket.

A kisgyermeknevelői munkarendünk a gyermekek napirendjéhez alkalmazkodik.

Időrend

BÖLCSŐDE

05:00-07:00|Érkező gyermekek fogadása. Alvás.

07:00-08:00|Ébredő gyermekek gondozása. Folyamatosan érkező gyermekek fogadása.Játék.

08:00-08:30|Folyamatos reggelizés. Játék.

08:30-09:00|Készségfejlesztő játék. Mondóka, ének-, vers, mese-, mozgás-, alkotó tevékenység-, egyéb tevékenység, játék.

09:00-09:30|Gondozás, gondozási sorrendben (szájápolás, fésülködés). Játék.

09:30-09:45|Tízórai. Játék.

09:45-10:15|Öltözködés (öltözködés gondozási sorrendben). Folyamatos udvarra kimenetel. Játék.

10:15-11:15|Játék az udvaron, vagy a szobában (hideg és rossz idő esetén a levegőzés rövidebb ideig tart). Gondozás gondozási sorrendben.

11:15-12:00|Ebéd étkezési sorrendben.

12:00-14:30|Alvás. Gondozás ébredési sorrend szerint. Játék.

14:30-15:00|Uzsonnázás étkezési sorrend szerint. Játék.

15:00-17:00|Játék (rossz idő esetén a teremben). Folyamatos hazaadás.

MINI BÖLCSŐDE

5:00-7:45 Érkező gyermekek fogadása. Szükség szerinti altatás. Játék.

7:45-8:00 Ébredő Gyermekek gondozása.Folyamatosan érkező gyermekek fogadása. Játék.

8:00-8:30 Folyamatos reggelizés. Játék.

8:30-9:45 Gondozás, gondozási sorrendben. Készségfejlesztő játék. Mondóka, ének, vers, mese, mozgás, alkotó és egyéb tevékenységek.

9:45-10:30 Játék az udvaron(rossz idő esetén a szobában).

10:30-11:00 Gondozás, gondozási sorrendben. Játék.

11:00-11:30 Ebédeltetés gondozási sorrendben. Játék a szobában.

11:30-14:00 Altatás. Csendes játék biztosítása a szobában. Gondozás ébredési sorrendben.

14:00-14:30 Uzsonnáztatás gondozási sorrendben. Játéka szobában.

14:30-17:00 Játék( rossz idő esetén a csoportszobában). Folyamatos hazaadás.

A napirendet rugalmasan kezeljük, a gyermek igényeinek, szükségleteinek megfelelően.

Étkezés

Bölcsődénk étkeztetését az Eurest Étteremüzemeltető Kft. látja el.
A központilag elkészített étlapot dietetikus ellenőrzi, az egészséges táplálkozás alapelvei mellett, a kisgyermekek életkori sajátosságai, a korcsoportra jellemző tápanyagszükségletük figyelembevételével. Az étlap a pontos tájékoztatás céljából kifüggesztésre kerül a bölcsőde hirdető tábláján.
Bölcsődénkben konyhai személyzet gondoskodik a  megfelelő hőmérsékletű és élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan élelemmel való ellátásáról. A diétás gyermekek számára külön ellátást biztosítunk szakorvosi igazolás alapján. Bölcsődénkben HACCP rendszert működtetünk.

ÉTKEZÉSEK MENETE:

BÖLCSŐDE

reggeli: 8:00-8:30

tízórai: 9:30-9:45

ebéd: 11:15-11:45

uzsonna: 14:15-14:45

 

MINI BÖLCSŐDE

reggeli: 8:00-8:30

tízórai: 9:30-9:45

ebéd: 11:00-11:30

uzsonna: 14:00-14:30

A nap folyamán ügyelünk a napi folyadékszükséglet pótlására, a helyes táplálkozási rend megalapozására.