Bölcsőde bemutatása

A Kölyöksziget Bölcsődét(2011)és Mini Bölcsődét(2019) a Pick Gyermeknevelési Alapítvány üzemelteti.
A bölcsőde és a mini bölcsőde két különálló egységként az óvoda épületében van kialakítva. A közös intézményben a bölcsőde szakmailag önálló egységként működik. Gyermekeket 1 éves kortól veszünk fel, négy kisgyermeknevelő gondozza, neveli a gyermekeket nagy odafigyeléssel.

Családbarát bölcsődeként működünk, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek.

CÉLKITŰZÉSÜNK:

  • Törekszünk a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában. Olyan légkört alakítunk ki, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségére, a családok támogatására.
  • A kellemes bölcsődei légkör, a szakképzett kisgyermeknevelők, a kialakult nevelői attitűd, a gyermek centrikus bánásmód, a változatos programok vonzerőt jelenthetnek és fokozhatják a szolgáltatásunk iránti bizalmat a családok részéről.
  • Igyekszünk minden gyermeket minél mélyebben megismerni és megérteni.
  • Olyan környezetet igyekszünk biztosítani a gyermekek számára, amelyben önálló tevékenységekkel lehetőségük adódik az őket körülvevő világ megismerésére és egyben képességeik fejlesztésére.
  • Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére és arra, hogy alkalmazkodjanak, megismerjék és elismerjék egymás értékeit, elfogadják némely gyermek másságát.
  • Szeressék a szép meséket, verseket, dalokat, zenét.

Ha a gyermekek folyamatosan érzik a kisgyermeknevelő szeretetét, megbecsülését, tapasztalják segítőkészségét, akkor ők is figyelmesek, és segítőkészek lesznek. A tudás forrása a gyermek tevékenysége során szerzett tapasztalat. A gyermeket olyan környezet veszi körül, amely biztosítja a gyermek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését, szabadon választott játékos tevékenység által.

Munkatársaink

MARTON NIKOLETT-kisgyermeknevelő,

KOVÁCSNÉ CSONKA BEÁTA, bölcsődei dajka

 ORESKÓ JULIANNA, kisgyermeknevelő

TATÁR ZSUZSANNA bölcsődevezető

KÓRÓDI ANETT-kisgyermeknevelő

SZEKERESNÉ VÁRADI ZSUZSANNA- bölcsődei dajka

 

TATÁR ZSUZSANNA
Bölcsődevezető
Óvodapedagógus főiskola, pedagógiai szakvizsga,

kisgyermeknevelő szakképzettség, mestervezető

 ORESKÓ JULIANNA
Kisgyermek gondozó, -nevelő
Érettségi, kisgyermeknevelő szakképzettség

KÓRÓDI ANETT

Kisgyermek gondozó, -nevelő
Érettségi, kisgyermeknevelő szakképzettség

MARTON NIKOLETT

Kisgyermek gondozó, -nevelő
Érettségi, kisgyermeknevelő szakképzettség

KOVÁCSNÉ CSONKA BEÁTA
Óvodai dajka,érettségi, bölcsődei dajka

SZEKERESNÉ VÁRADI ZSUZSANNA
Konyhai dolgozó, bölcsődei dajka
Szakiskola

Elérhetőségek

Kölyöksziget Bölcsőde Szakmai Programja