Beiratkozás

Fő célunknak tekintjük, hogy a gyermekek a szülők munkaideje alatt nyugodt, szeretetteljes légkörben, családias hangulatban, egyéni bánásmódban részesülve nevelkedjenek bölcsődénkben. Ha a család eldöntötte, hogy a gyermeküket bölcsődébe szeretnék beíratni, akkor a következő a teendőjük:
Bölcsődénk nyitva áll az érdeklődő családok előtt. Telefonos érdeklődés, vagy személyes találkozás során betekintést nyerhetnek a bölcsőde életébe, kérdéseikre választ kaphatnak. A további teendőkkel kapcsolatban, és a bölcsődei jelentkezés időpontjáról is tájékoztatást kapnak. Gyermekek előjegyzése és felvétele folyamatos a bölcsődénkbe.

Szeretettel várunk minden kedves leendő bölcsődést!

Felvétel rendje

A kérelmek elbírálása folyamatosan történik, mivel a gyermekek felvétele is folyamatos.
A fenntartó alapító okirat 2. pontjában megfogalmazottak alapján dönt, miszerint előnyt élveznek a Bonafarm cégcsoporthoz tartozó gazdálkodó szervezetek munkavállalóinak gyermekei. Az üres férőhelyekre a Csongrád megyében élő családok gyermekei helyezhetők el. Az üres bölcsődei helyre indokolt esetben, ha a szülő GYES-en van, de a gyermek fejlődése megkívánja, felvételt nyerhet bölcsődénkbe.

Térítési díjak

Étkezési és hozzájárulási díj 2020.szeptember 1-től:
Étkezés: 390 Ft/nap

Lehetőség van az ingyenes étkezési kedvezmény igénybevételére a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 6. sz. melléklete alapján, az alábbi jogcímeket figyelembe véve:
A, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
B, Tartósan beteg vagy fogyatékos
C, Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
D, Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
E, Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
F, Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

A fenntartó az étkezési és gondozási díjakat a 3/2016.-os számú határozata alapján állapította meg. Az étkezési díjak rendszere jelenleg önköltség alapú.
A szülők az igényüket a kitöltött nyilatkozat benyújtásával tehetik meg.

GONDOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE:

Térítési díj: 24.000 Ft/hó/fő
Bonafarm cégcsoport alkalmazásában lévő szülők gyermekei 12.000 Ft/hó/fő
Testvérkedvezmény 50%, második beíratott gyermek után  6000FT / hó/fő

 

Letölthető dokumentumok