Beiratkozás

Óvodánkban három éves kortól vesszük fel a gyerekeket, illetve azok a gyerekek is felvételt nyernek, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül töltik be, és az aktuális év december 31.-ig megkezdik az óvodába járást.

A beiratkozás részleteiről az oldal alján, a letölthető dokumentumokban található Közlemény” nevű dokumentumban szíveskedjenek tájékozódni!

 

A 2020. évi beiratkozás

A 2020-as évi beiratkozás hivatalos időpontja a 2020/2021-es nevelési évre (egyébként folyamatos beiratkozás lehetséges az intézménybe): 2020. 02. 15.-ig kihirdetésre kerül.
Indított csoportok száma: 3 (három).

 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • gyermek egészségügyi kiskönyve,
  • lakcímkártyája,
  • TAJ kártyája,
  • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,
  • étel, vagy gyógyszer allergiáról igazolás (Felmerülő ételallergia esetén szakorvosi igazolás szükséges),
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot,
  • hátrányos helyzetről szóló határozatot.

Térítési díjak

2019. SZEPTEMBER 1-TŐL ÉRVÉNYES:
Étkezés: 380 Ft/nap

Lehetőség van az ingyenes étkezési kedvezmény igénybevételére a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 6. sz. melléklete alapján, az alábbi jogcímeket figyelembe véve:
A, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
B, Tartósan beteg vagy fogyatékos
C, Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
D, Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,
E, Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
F, Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Az étkezési és gondozási díjakat a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjak rendszere jelenleg önköltség alapú.
A szülők az igényüket a kitöltött nyilatkozat benyújtásával tehetik meg.

GONDOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE:

Térítési díj: 24.000 Ft/hó/fő
Bonafarm cégcsoport alkalmazásában lévő szülők gyermekei 12.000 Ft/hó/fő
Testvérkedvezmény 50% / hó/fő

 

Letölthető dokumentumok